Nov 8, 2012

Postul Crăciunului

Postul Naşterii Domnului (al Crăciunului) a fost rânduit de Bi­serică pentru a pregăti pe credincioşi spre cuviincioasa întâmpinare şi serbare a marelui praznic al naşterii cu trup a Mântuitorului. El aduce aminte creştinilor de patriarhii şi drepţii din Vechiul Testament, care au petrecut timp îndelungat în post şi rugăciune, în aşteptarea şi nădej­dea venirii lui Mesia.

Primele menţiuni despre practicarea acestui post provin din secolele IV-V, de la Fericitul Augustin şi episcopul Leon cel Mare al Romei.

La început unii posteau numai şap­te zile, alţii şase săptămâni; unii ţineau un post mai aspru, alţii unul mai uşor. Sinodul local din Constantinopol ţinut la anul 1166 (sub patriarhul Luca Chrysoverghi) a uniformizat durata postului Naşterii Domnului în Bisericile Ortodoxe, hotărând ca toţi credincioşii să postească timp de 40 de zile, începând de la 15 noiembrie. Se lasă sec în seara zilei de 14 noiembrie, iar dacă aceasta dată cade miercurea sau vine­rea, se lasă sec cu o zi mai înainte.
Postul durează până în seara zilei de 24 decembrie inclusiv.

Acest post ne aduce aminte şi de postul lui Moise de pe Muntele Sinai, când acesta aştepta să primească cuvintele lui Dum­nezeu scrise pe lespezile de piatră ale Tablelor Legii.

No comments:

Post a Comment